Skip to main content
service

Keyfiyyətə nəzarət

 

Möhkəmlik

 

-Su/sement nisbətindən asılıdır;

-M 100 ; M 150 ; M 200..M 550 və s. kimi göstərilir.

 

Axarlılıq

 

-Əsasən su miqdarından asılıdır;

-Qatqının miqdarından asılıdır;

-Doldurucunun irilik modulundan (İM) asılıdır;

-Siniflərə bölünür (S1; S2 ; S3; S4; S5);

-Siniflərin hər birinə aid müəyyən konus çökmələri var (S4 = 16 – 21).

 

Mayekeçirməzlik

 

W2 ; W4 ; W6  kimi göstərilir.

 

Sulfatadavamlılıq

 

2 dərəcəsi mövcuddur:

-orta sulfata davamlılıq;

-yüksək sulfata davamlılıq;

 

Sulfatadavamlılıq dərəcəsi qrunt suyunda və ya qruntun özündə (quru torpaqda) “sulfat ionlarına” görə müəyyən olunur.

CaSO4, Na2 SO4; - SO4 – burada betonu dağıdan hissədir. (SO4)

 

Şaxtayadavamlılıq

 

“F” hərfi ilə işarə olunur.

 

Şaxtayadavamlılığı artırmaq üçün:

-beton çox sıx olmalı;

-özünə minimum dərəcədə su çəkməli;

-sement miqdarı artıq olmalı;

-betonda qapalı mikro məsamələr olmalıdır. (xüsusi qatqılar vasitəsilə)

 

+

Bizimlə əlaqə

+99470 223 22 00
(012) 533 08 82
info@crystalgroup.az

Şəfayət Mehdiyev, 93, Bakı, Azərbaycan
Google xəritədə baxın